Na lange tijd van stilte kreeg het Piraten Team Deurningen een werk bezoek van het At , Men kon zich geen toegang verschaffen tot het zenderhok dus werd de coax kabel door geknipt .

Helaas heeft het AT geen vakantie gehad , ook in de vakantie periode zijn er een paar stations uitgepeilt , zij hebben geen bezoek aan de deur gehad maar een kennisgeving dat er een sanctie volgt als gevolg van hun illegale uitzending .