Vandaag zijn er een tweetal “grote jongens ” uit de lucht gehaald .

Bij de DAW (de aanhouder wint )  ging de stuurzender mee nadat er al meerdere dagen mee uitgezonden was op zeer groot vermogen .

De eindtrap werd vernield  maar is inmiddels weer operationeel.

Bij de KOS ( keals oet soasel ) werden de mast en antennes vernield  .