Grondeigenaren of -gebruikers die het toelaten dat een radiopiraat gebruik maakt van een zendmast op zijn of haar terrein voor illegale uitzendingen, komen niet meer onder een boete uit. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een eerdere uitspraak hierover bevestigt.

CBb bevestigt: Mast radiopiraat op je grond betekent schuldig In maart 2018 constateerden twee toezichthouders van Agentschap Telecom (AT) dat vanaf een zendmast op een perceel in de regio Stadskanaal illegale radio-uitzendingen verzorgd werden.

Boete en last onder dwangsom
De bewoner van de op het perceel staande woning werd door AT aangemerkt als functioneel dader en kreeg een boete van 2500 euro opgelegd. Daarnaast kreeg de man ook nog opgelegd dat het geen apparatuur meer op het terrein mag hebben waarmee illegale radio-uitzendingen kunnen worden verzorgd. Om dit verbod kracht op te leggen werd een last onder dwangsom opgelegd van 2250 euro voor een periode van vijf jaar met een maximum van 33.500 euro.

De man, die het huis huurde was het niet eens met de boete van AT en stapte daarop naar de rechter. Hij/zij was van mening niet verantwoordelijk te zijn voor de illegale uitzendingen en dat anderen de op het terrein staande mast gebruikt hebben voor illegale uitzendingen. Ook zou AT niet geconstateerd hebben dat de illegale uitzendingen vanuit zijn woning kwamen, omdat ze niet binnen zijn geweest. Ook is de man van mening dat de antenne-installatie alleen geschikt was om radio-uitzendingen te ontvangen en niet om ze uit te zenden.

In juli 2019 oordeelde de Rechtbank van Rotterdam echter dat AT de boete en de last onder dwangsom terecht is opgelegd, aangezien de man onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat er illegale uitzendingen via zijn mast konden worden verzorgd. Zo had hij de antennes uit de mast kunnen verwijderden, kabels kunnen loshalen en aanwezige zendapparatuur weg kunnen doen.

Hoger beroep
De bewoner was het echter niet eens met de uitspraak van de rechter en ging in hoger beroep bij het CBb. Maar ook bij het CBb haalde de man bakzeil. Het hoogste rechtsorgaan oordeelde dat de rechtbank de man terecht als functioneel dader van de geconstateerde overtreding heeft aangewezen.

“Als huurder van het perceel lag het in zijn macht om de overtreding te voorkomen”, aldus het CBb. “Van hem mocht redelijkerwijs worden verwacht dat hij maatregelen zou hebben getroffen om te voorkomen dat er illegaal zou worden uitgezonden.”

“Het betoog van appellant dat hij niet degene was die de uitzending heeft verzorgd, dat het misschien derden waren die zijn antenne-installatie hebben gebruikt, en dat hij niet steeds aanwezig kan zijn om illegale uitzendingen te voorkomen, doen daar niet aan af.”
Niet de eerste keer
Saillant detail is dat het niet de eerste keer was dat de man in aanraking kwam met AT. In 2010 en 2012 werden er al waarschuwingsbrieven naar hem verstuurd waarin is gewezen op de risico’s van illegale FM-uitzendingen Daarnaast is in 2011 al eens geconstateerd dat er vanaf zijn perceel illegale uitzendingen verzorgd werden. Nadat de man de antennes uit de mast had gehaald, is hem destijds een gehalveerde boete opgelegd. Blijkbaar zijn deze antennes later weer teruggehangen. [Radio.NL]